Mittauslaitteistoa: Audio Precision -audioanalysaattori, Bruel&Kjaer -mikrofoni ja -vahvistin.